...ผลิตภัณฑ์...

ผลิตภัณฑ์

      บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ชนิดของผลิตภัณฑ์ได้แก่
            -กระดาษผิวกล่องเกรด A
            -กระดาษผิวกล่องเกรด I
            -กระดาษผิวกล่องเกรด K
            -กระดาษผิวกล่องเกรด W
            -กระดาษลอนลูกฟูก CA
            -กระดาษทำแกนกระดาษ
            -กระดาษทำถุง
            -การดาษฟาง
      ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้กระดาษให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทได้ โดยเลือกจากชนิดและน้ำหนักของกระดาษที่มีตั้งแต่ 80 กรัม / ตารางเมตร ไปจนถึง 350 กรัม / ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังสามารถผลิตได้ตามขนาดและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการได้ด้วย

<<หน้าหลัก>>